Amt Kontakttelefon E-Mail
Abwart 079 636 71 86 gemeinde@rechthalten.ch
Berufsbeistandschaft Sense-Oberland 026 418 22 36 oberland@bb-sense.ch
Betreibungsamt des Sensebezirks 026 305 74 44 Betreibungsamt.Sense@fr.ch
Bürgernahe Polizei, Sektor Sense Oberland, Posten Tafers 026 305 74 60  
Friedensgericht des Sensebezirks 026 305 86 70 fgsense@fr.ch
Gemeinde Führungs Organ GFO 079 784 74 61 hugo.schuwey@gmail.com
Gemeindeverband Region Sense 026 494 27 57 info@regionsense.ch
Gemeindeverwaltung 026 418 22 37 gemeinde@rechthalten.ch
Grundbuchamt des Sensebezirks 026 305 74 84 gbsense@fr.ch
Oberamt des Sensebezirks 026 305 74 34 oberamt.sense@fr.ch
Sozialdienst Sense-Oberland 026 418 29 15 info@sdsenseoberland.ch
Werkhof 079 785 54 24 gemeinde@rechthalten.ch
Zivilstandsamt des Kantons Freiburg 026 305 14 17 office.etatcivil@fr.ch

Gedruckt am 08.03.2021 02:26:44